Робота з молодими спеціалістами

План роботи районної школи «Молодий учитель» на 2019-2020 навчальний рік

Список молодих учителів (стаж до 4-х років) 2019-2020 н.р.

Анкета для вчителя «Готовність педагога щодо формування самоосвітньої компетентності учнів на базі моніторингових досліджень»

Анкета для молодого спеціаліста першого року роботи

Тренінг «Творчість молодого вчителя як основа формування педагогічної майстерності»

Дискусія  «Яким має бути сучасний вчитель?»

Поради молодому вчителю 

Самоаналіз уроку

Типи уроків

Основні вимоги до організації уроків

Щоденник відвідування уроків учителем-наставником у молодого вчителя

Молодому вчителю на замітку. Поради наставника 

Презентація 1 «Будні і свята молодого учителя»

Презентація 2 «Будні і свята молодого учителя»