Інформація про Центр

Діяльність методичного кабінету відділу освіти Костянтинівської райдержадміністрації спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Забезпечення процесу формування професійної компетентності педагогів як необхідної умови в реалізації Державних стандартів освіти», на виконання основних завдань методичної служби, а саме:

 • формування засобами методичної роботи вмотивованого вчителя Нової української школи, його  інноваційної культури, технологічної компетентності, готовності до здійснення проектно-впроваджувальної діяльності;
 • виявлення та діагностика дітей з особливими потребами, підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах інклюзії;
 • запровадження інноваційних методик, нових педагогічних   технологій в освітній  процес, оптимізація управлінської діяльності керівників освітніх закладів;
 • поглиблення національно-патріотичного,  економічного виховання всіх категорій освітнього процесу;
 • формування у вихователів навичок спілкування і ефективної взаємодії з дітьми, батьками;
 • методичний супровід впровадження освітніх програм для дітейвід 2 до 7 років «Дитина»новаредакція 2015 року, «Впевнений страт»; «Афлатот»
 • співпраця з вищими закладами освіти;
 • удосконалення роботи з обдарованими дітьми;
 • модернізація традиційних й впровадження інноваційних форм та методів роботи;
 • удосконалення  та поширення системи педагогічного досвіду;
 • здійснення науково-методичного супроводу впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, нових навчальних планів і програм;
 • забезпечення якісного управління МК з метою надання освітніх послуг в межах освітнього простору району;
 • здійснення методичного супроводу викладання спецкурсів, факультативів, предметів за вибором, сприяння обов’язковому проходженню спеціалізації при Дон.ІППО вчителями, які викладають не за фахом 2 та більше предметів;
 • проведення тижнів методичної допомоги в закладах освіти;
 • сприяння залученню школярів до участі у конкурсах учнівської творчості;
 • створення умов для дистанційного навчання педагогів та учнів;
 • активізація роботи психолого-педагогічної служби району;
 • організація діяльності районних методичних комісій;
 • здійснення організаційно-методичного супроводу конкурсів професійної та педагогічної майстерності  на різних рівнях;
 • аналіз стану викладання навчальних предметів, в яких учні не змогли вибороти жодної перемоги в олімпіадах;
 • організація роботи по підготовці до ЗНО протягом усього періоду навчання дітей у школі;
 • створення умов щодо організації роботи учнів та вчителів у підготовці робіт МАН;
 • вивчення рівня використання ІКТ в педагогічній діяльності вчителів району.
 • комплектування шкіл навчальною та методичною літературою з урахуванням нових шкільних програм, контингенту учнів;
 • підвищення науково-теоретичної, професійної майстерності бібліотекарів, класних керівників, вчителів художньо-естетичного циклу через проведення семінарів, консультацій;
 • вивчення та впровадження в практику передового досвіду бібліотек, класних керівників;
 • продовження роботи щодо створення веб-сайтів ЗЗСО та ЗДО;
 • забезпечення відповідності структури методичної роботи кількісному і якісному складу педагогічних кадрів;
 • формування в педагогічних працівників інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду, збільшення кількості вчителів, що беруть участь у масових формах методичної роботи;
 • розвиток соціальної активності вчителів, рівня загальної і педагогічної культури;
 • забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідності поставленій меті й завданням.